سیستم مدیریت خانه های سازمانی

امروزه به دلیل گستردگی سازمان ها دولتی ، خصوصی و نظامی وتعداد زیاد کارمندان موجود در آنها ، این سازمان های اقدام به واگذاری منازلی و اقامتگاه هایی به کارمندهای خود میکنند، و از طرفی به دلیل اینکه مالکیت این منازل و اموال موجود در آن در اختیار سازمان است ، نگهداری و مراقبت از این اموال برای سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. گروه توسعه نت وان این نیاز را به خوبی درک کرده و اقدام به توسعه نرم افزاری برای مدیریت و ساماندهی این منازل و اموال کرده. این سیستم دارای بخش های کلی زیر میباشد:

  1. خانه های سازمانی: که شامل تعریف و ایجاد یک شهرک ، بلوک و واحد میشود، و همیچنین در این قسمت مشخص میشود که این هر واحد در مالکیت چه شخصی است و مشخصات کارمند مورد نظر نیز در آن قرار دارد
  2. مهندسی: در این بخش کلیه امور مربوط به ساخت و تعمیرات منازل و اموال قرار می گیرید
  3. بازرگانی: شامل کلیه قرارداد ها و پیمانکارانی که به نحو ی امور شهرک ها رو انجام میدهند، و همچنین یک سیستم انبار داری بسیار کامل برای تمامی کالاها ی مورد نیاز و موجود در شهرک ها در این بخش قرار دارد
  4. ساختمان های جانبی: در این بخش میتوانیم برای هر شهرک ساختمان های جانبی از قبیل مدرسه ، بیمارستان ، نانوایی ، فروشگاه و غیره را تعریف کرد، همچنین عملیات های مدیریتی این بخش ها هم در این قسمت انجام میگیرد

یکی دیگر از امکانات برجسته این سیستم ، بخش گزارش گیری آن است که شامل انواع:
  • گزارش شهرک ها
  • گزارش واحد ها به صورت تفکیک تعداد ساکنین و امکانات و غیره
  • گزارش اموال موجود در هر شهرک
  • گزارش ساکنین ( تعداد خانواده ها ، به صورت تفکیک جنسیتی ، تعداد اعضای هر خانواده و ...)
  • کالاهای موجود در انبار ها و غیره می باشد